XI "Hot Topics" in Sleep Apnea
Visual identity for an international medical conference
Identitat visual per a un congrés internacional de medicina. Logotip, lona exterior, banderoles, diplomes, papereria i tríptics i element de merchandishing. / Identidad visual para congreso internacional de medicina. Logotipo, lona exterior, banderolas, diplomas, papelería, trípticos y elemento de merchandishing. / Visual identity for an international medical conference. Logo, outdoor canvas, banners, certificates, stationery, brochures and merchandishing elements. Designed at J. Rozas studio
Back to Top