Turrón sin Azúcar. Torras
Family of 4 packagings
Família d’embalatges per a torró dietètic. Torró de crema catalana, torró de trufa al licor, torró trufa a la taronja i torró de trufa negre. / Familia de embalajes para turrón dietético. Turrón de crema catalana, turrón de trufa al licor, turrón trufa a la naranja y turrón de trufa negra. / Family of packaging for dietary nougat. Catalan cream nougat, nougat truffle to liquor, nougat nougat truffle with orange and black truffle. Designed at J. Rozas Studio.
Back to Top