ICO. Insititut Català d'Oncologia
Study of competition, logo, stationery and imagotype
Identitat corporativa per a grup hospitalari especialitzat en el tractament del càncer. Estudi de competència, logotip, imagotip i papereria. /Identidad corporativa para grupo hospitalario especializado en el tratamiento del cáncer. Estudio de competencia, logotipo, imagotipo y papelería. / Corporate identity for an hospital group that specializes in cancer treatment. Study of competition, logo, stationery and imagotype. Designed at Cactus Design J.Espona
Back to Top