ESPAI A
Imatge corporativa, cartells espectacles, anuncis premsa

Identitat visual, logotip, cartells petit i gran format, programa de mà, banners publicitaris, anuncis premsa, presentació per la festa d'ignauguració per a Xarxa d'Espectacles Amateurs de Catalunya  / Identidad visual, logotipo, carteles de pequeño y gran formato, programa de mano, banners publicitarios, anuncios prensa, presentación para la fiesta de inauguración / Visual identity, logo, small and large format posters, programs, banners, press advertisements and screen show presentation party 


Back to Top