Revista Cocirama
Encarte al Magazine de la Vanguardia
Disseny i maquetació d'encarte per a el Magazine de la Vanguardia. El concepte era imitar l'aspecte d'una revista i evitar l'estil dels catàlegs de mobiliari. / Diseño y maquetación de encarte para el Magazine de la Vanguardia. El concepto era imitar el aspecto de una revista y evitar el estilo de los catálogos de mobiliario. / Insert design and layout for "La Vanguardia" magazine. The concept was to imitate the look&feel of a magazine and avoid the style of furniture catalogs. Designed at J. Rozas Studio 
Back to Top