55DSL Adidas
Print ads
Anuncis de premsa per a commemorar una re-edició especial de la mítica bamba Adidas dels anys 80. Projecte realitzat al Máster de Direcció d’Art en publicitat (URLL)./ Anuncios de prensa para conmemorar una re-edición especial de la mítica bamba Adidas de los años 80. Proyecto realizado en el Máster de Direcció d’Art en publicitat (URLL). / Press Ads to commemorate a special re-edition of the legendary adidas 80s sneaker. Project at Máster de Direcció d’Art en publicitat (URLL).
Back to Top